"AI met Impact"

De Gemeente Amsterdam, het Centraal Bureau voor de Statistiek, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, en Code for NL gaan een strategische alliantie aan op het gebied van transparante en eerlijke algoritmes, data science en AI.

Dit doen we om innovatief beleid te ontwikkelen, met als doel betere overheidsdienstverlening in heel Nederland.

We bouwen aan een actieve data science en AI community, en aan standaarden voor zowel lokale overheden als centrale overheid.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door Innovatiebudget BZK.

Meer weten?
Neem contact op!

Gemeenten gezocht!

We hebben 3 open source oplossingen geselecteerd die de dienstverlening aan de burgers verbeteren en versnellen. We willen samen onderzoeken hoe deze kunnen worden opgeschaald van Amsterdam naar andere gemeenten. Rotterdam, Utrecht, en anderen hebben zich hiervoor al aangemeld. Deelname kan op drie niveaus (zie onder).

Alle kennis, data, en methodes die uit deze oplossingen voortvloeien zullen we met andere gemeenten en overheden in Nederland delen om te hergebruiken.

Voor technische ontwikkeling is co-financiering beschikbaar.

Schone stad objectherkenning

Afval slimmer ophalen door inzet AI objectherkenning. Amsterdam richt zich op vuilnis aan de kant van de weg, Utrecht op CROW metingen, en Rotterdam bekijkt bijplaatsingen.

Ook meedoen? Stuur een mail naar Tamas via objectherkenning@codefor.nl.

Eerlijke algoritmes

Hoe zorg je voor algoritmes die niet discrimineren? En hoe zet je als gemeente algoritmes op een verantwoorde, gecontroleerde wijze in?

Meedoen? Stuur een mail naar Gerhard via eerlijkealgoritmes@codefor.nl.

Doorstroming sociale huur

Doorstroming sociale huur bevorderen op basis van onderzoek verhuiskansen.

Meedoen? Stuur een mail naar Tamas via verhuiskansen@codefor.nl.

Deelnemen kan op drie niveaus

#meedoen voor gemeenten

We zoeken gemeenten die actief deelnemen in (een van) de drie projecten. Daaronder verstaan we dat er minimaal één data scientist of ontwikkelaar namens de gemeente deelneemt, en dat deze actief deelneemt op de wekenlijkse samenwerkdag.

#meedoen?
Neem contact op!

#meeleren voor data scientists

Data scientists en andere techneuten binnen de overheid die mee willen leren van de projecten, maar niet kunnen of willen #meedoen, zijn van harte welkom op de de maandelijkse open samenwerkdag, waarop ook de (technische) demo plaatsvindt.

#meeleren?
Bekijk de agenda!

#meekijken voor overheden

Voor bestuurders, beleidsmakers, en uitvoerende ambtenaren die meer willen weten over de mogelijkheden van data science en AI, en hoe dat nu al her en der in de praktijk wordt toegepast, bieden we een overzicht van show cases op onze Clarity pagina. Maandelijks organiseren we bijeenkomsten waarop een of twee van deze voorbeelden worden toegelicht. Daarbij is veel ruimte voor dialoog over de ethische afwegingen en de ervaringen.

#meekijken?
Bekijk de agenda!

Agenda

Onderstaande data worden komende week vastgesteld.

meedoen
31 oktober: #meedoen kick-off

Bijeenkomst voor gemeenten die actief willen meedoen in één van de projecten (onderdeel van de Den Bosch Data Week).

Aanmelden kan op https://www.meetup.com/Code-For-NL/events/265736974/

meekijken
13 november: #meekijken bijeenkomst i.s.m. Kennisnetwerk VNG Realisatie

Bijeenkomst voor iedereen die meer wil weten over de inzet van AI binnen gemeenten, op basis van twee concrete show cases.

Aanmelden kan op https://www.meetup.com/Code-For-NL/events/266288206/

meeleren
19 november: #meeleren dag projecten: objectherkenning

Inhoudelijke demo's en presentaties over de technieken achter de verschillende projecten, en open samenwerkdag voor data scientists en developers bij AMS.

meeleren
17 december: #meeleren dag projecten: objectherkenning
meekijken
11 december: #meekijken bijeenkomst in Utrecht

Bijeenkomst voor iedereen die meer wil weten over de inzet van AI binnen gemeenten, op basis van twee concrete show cases.

meekijken
4 februari: #meekijken bijeenkomst: verantwoord AI

Op welke manier kunnen we AI verantwoorden? Welke kaders voor verantwoord gebruik van AI zijn er al en waar wordt nog aan gewerkt? Hoe kun je verantwoord AI gebruik in de praktijk toepassen?

meekijken
4 maart: #meekijken bijeenkomst: objectherkenning

Voor deze meekijksessie gaan we 4 maart naar Amsterdam, waar een tech team momenteel werkt aan de Object Detection Kit. Door middel van scanners op gemeentevoertuigen kan afval in buurten objectief in kaart worden gebracht. De software die hiervoor gebruikt wordt is open source beschikbaar.

Aanmelden kan op https://www.meetup.com/Code-For-NL/events/268108950/

Praat mee op Slack

Organisatie

Safia Akkus
community manager
safia@codefor.nl

Tamas Erkelens
Gemeente Amsterdam
t.erkelens@amsterdam.nl

Gerhard Dekker
Hoofd DDC CBS
g.dekker@cbs.nl

Chris Vast
VNG Realisatie

Ivonne Jansen - Dings
algemeen bestuurslid
ivonne@codefor.nl

Johan Groenen
voorzitter
johan@codefor.nl

3000+
community leden
in Nederland
200+
wekelijks actieve leden
in Nederland

Praat mee op Slack