Samenwerken aan een open, eerlijke en inclusieve digitale overheid.

Code Fellows

Code Fellows werken samen aan een open, eerlijke en inclusieve digitale overheid en samenleving. We komen maandelijks bijeen om te hacken aan tools die ons daarbij ondersteunen.

Kijk op Github om jezelf als Code Fellow toe te laten voegen. We gebruiken hiervoor de JSON Resume standaard.

We werken aan overheid en maatschappij, niet aan politiek.

We ontwikkelen oplossingen voor en met burgers.

We laten zien wat mogelijk is.

We werken open en transparant.

We bouwen mee aan een ecosysteem.

Praat mee op Slack